بیلبورد تبلیغاتی

18 هفته پیش 117 بازدید


مناطق تحت پوشش :

یکی از تاثیرگذار ترین و مهمترین تبلیغات محیطی، بیلبورد می باشد که نسبت به سایر ابزارهای تبلیغات محیطی بهترین راندمان را دارد.